KOULUTUS JA LUENNOINTI

Jos olet suunnittelemassa koulutusta, ota yhteyttä Ota yhteyttä -lomakkeen kautta.

Olen ollut mukana suunnittelemassa koulutuksia ja kouluttamassa lukuisissa koulutustilaisuuksissa ja laajemmissa koulutusohjelmissa, kuten:

 • EK-Tieto Oy:n Ennakkoperintä-päivät
 • Talentumin (entinen SanomaPron) palkanlaskennan koulutuskokonaisuus
 • Johtamistaidon opiston (JTO, nykyinen MIF) diplomipalkanlaskijan tutkinto
 • JTO:n (MIF) HR-syyspäivät
 • eri työnantajaliittojen koulutuksissa
 • YritysAkatemian koulutuksissa
 • lukuisissa muissa palkkahallinnon koulutustilaisuuksissa.

Osallistun mielelläni laajempien koulutuskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen.

Olen luennoinut muun muassa seuraavista palkkahallinnon osa-alueista:

 • vuosilomalaki
 • työaikalaki ja työaikapankki
 • osa-aikatyö
 • sairausajan palkka
 • osasairauspäiväraha
 • perhevapaat
 • työsuhteen päättyminen ja lomautustilanteet palkkahallinnossa
 • työnantajan kuittausoikeus
 • ulosottopidätys
 • palkanlaskenta; tuntipalkat, urakkapalkat ja kuukausipalkat
 • luontoisedut, henkilökuntaedut
 • tulos- ja voittopalkitsemisjärjestelmät
 • matkakustannusten korvaukset
 • työnantajan sairausvakuutusmaksu
 • sosiaalilainsäädäntö työnantajan näkökulmasta; työntekijän eläkelaki, sairausvakuutuslaki, työttömyysturvalaki, tapaturmavakuutuslaki, ryhmähenkivakuutus