Työntekijän maksut v. 2018

Työntekijän maksuMaksuprosentti
Työntekijän työeläkemaksu, jos työntekijä 17–52 -vuotias6,35
Työntekijän työeläkemaksu, jos työntekijä 53–62 -vuotias7,85
Työntekijän työeläkemaksu, jos työntekijä 63–67-vuotias6,35
Työttömyysvakuutusmaksu
- peritään, jos työntekijä 17–64 -vuotias
1,90
Ns. osa-omistajan työttömyysvakuutusmaksu0,92
Vakuutetun sairausvakuutusmaksut (sisältyvät ennakonpidätykseen)
Päivärahamaksu (merkitään tiedoksi palkkalaskelmalle)
- maksuvelvollisia 16–67 -vuotiaat
- peritään v. 2018, kun palkka tai työtulo on yli 14 020 euroa
- maksua ei peritä alle 14 020 euron tuloista
1,53
Yrittäjien päivärahamaksu
- korotus 0,17 % -yksikköä
1,70
Sairaanhoitomaksua ei peritä palkka- ja työtuloista v. 20180,00
Sairaanhoitomaksu eläke- ja etuustulosta1,53
Ns. minipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä
- koostuu päivärahamaksusta ja sairaanhoitomaksusta
- voidaan periä erikseen yleensä lähdeveron lisäksi
1,53

Työnantajan maksut v. 2018

Työnantajan maksuProsenttia    
Työnantajan sairausvakuutusmaksu
- maksetaan, jos työntekijä on 16–67- vuotias
- kaikki työnantajat myös valtio, kunta ja seurakunta
0,86
TyEL- perusmaksu
- Ilman asiakashyvitystä, maksutappioalennusta ja suuruusalennusta.
- Myös ns. maksuluokka vaikuttaa suuremmilla työnantajilla maksun suuruuteen.
25,3
Työnantajien keskimääräinen kokonaismaksu24,40
Työnantajien keskimääräinen maksu ilman työntekijän maksua17,75
Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu25,3
Työttömyysvakuutusmaksu 2 083 500 euron palkkasummaan asti0,65
Työttömyysvakuutusmaksu 2 083 500 euron ylittävän palkkasumman osalta2,60
Työttömyysvakuutusmaksu ns. osaomistajan palkasta0,65
Työnantajien keskimääräinen maksuprosentti1,91
Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin0,80
Ryhmähenkivakuutusmaksu0,07
Työnantajien palkoista maksamat sosiaalivakuutusmaksut keskimäärin yhteensä21,39

Eläkevakuutuksen raja-arvoja v. 2018

TyEL-VAKUUTUKSEN RAJA-ARVOJA Euroa
TyEL-ansion alaraja kuukaudessa58,27
Tilapäisen työnantajan kuuden kuukauden ansioraja8 346
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan ansaintaraja kuukaudessa 737,45
YEL-TYÖTULOA KOSKEVIA RAJA-ARVOJAEuroa
YEL-maksu (53 – 62 -vuotiaan yrittäjän maksu suluissa)24,10 (25,60)
MyEL-perusmaksu (53 – 62 -vuotiaan maksu suluissa)24,10 (25,60)
YEL-työtulon ja vakuuttamisvelvollisuuden alaraja (vuodessa)7 656,26
YEL-työtulon yläraja (vuodessa)173 875
Yrittäjän työttömyysturvaan oikeuttava vähimmäistyötulo vuodessa12 576 (1 048 €/kk)

Verotusarvoja ja ulosottopidätys v. 2018

VerotusarvojaEuroa (senttiä)
VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET
Kilometrikorvaus (senttiä/km)42
Käyttöetuauton kilometrikorvaus (senttiä/km)10
Kokopäiväraha42
Osapäiväraha19
Ateriakorvaus10,50
Yömatkaraha12
Rajanylitysraha18
LUONTOISETUARVOJA
Ravintoedun verotusarvo6,50
Ateriakustannusten vähimmäismäärä (= lounassetelin verotusarvo vähintään)6,50
Ateriakustannusten enimmäismäärä (= lounassetelin nimellisarvo enintään)10,40
Verotusarvo, jos lounassetelin nimellisarvo 10,40 euroa7,80
Puhelinetu (matkapuhelin ja kiinteä linja erikseen)
- kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset
20
ULOSOTTOPIDÄTYKSEN SUOJAOSUUDET
Velallisen suojaosuus (€/päivä)22,41
Suojaosuus velallisen elatusvelvollisen osalta (€/päivä)8,04

Portaikkoverokortti v. 2018

PortaikkoverokorttiVeroprosenttiTulorajat
Ensimmäinen tuloraja (yleensä 0 %) 010 500 euron tulosta
Toinen tulorajaHenkilökohtainen prosentti10 500 euron ylittävästä tulosta 17 950 euroon saakka
Kolmas tuloraja (vakioprosentti)40 17 950 euron ylittävästä tulosta

Sairausvakuutus ja työttömyysturva v. 2018

Sairausvakuutus ja perhevapaatEuroa
Sairauspäiväraha (vähimmäismäärä)24,64
Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha (vähimmäismäärä)24,64
Erityishoitoraha (vähimmäismäärä)24,64
Joustava hoitoraha, työaika enintään 22,5 h/vko241,19
Joustava hoitoraha, työaika enintään 30 h/vko160,80
Osittainen hoitoraha96,89
TYÖTTÖMÄN PERUSTURVAEuroa
Peruspäiväraha32,40
Peruspäiväraha kuukaudessa keskimäärin (= 21,5 x 32,40)696,60
Työmarkkinatuki32,40
Korotusosa4,74
Lapsikorotus yhdestä lapsesta5,23
Lapsikorotus kahdesta lapsesta yhteensä7,68
Lapsikorotus vähintään kolmesta lapsesta yhteensä9,90
Työssäoloehdon täyttävä työ, palkkaraja kuukaudessa1 189