Työntekijän maksut v. 2020

Työntekijän maksu%
Työntekijän työeläkemaksu
- jos työntekijä 17–52 -vuotias
7,15
Työntekijän työeläkemaksu
- jos työntekijä 53–62 -vuotias
8,65
Työntekijän työeläkemaksu
- jos työntekijä 63–67-vuotias
7,15
Työntekijän eläkemaksut keskimääräinen maksuosuus7,85
Työttömyysvakuutusmaksu
- peritään, jos työntekijä 17–64 -vuotias
1,25
Ns. osa-omistajan työttömyysvakuutusmaksu0,65
Vakuutetun sairausvakuutusmaksut (sisältyvät ennakonpidätykseen)
Päivärahamaksu (merkitään tiedoksi palkkalaskelmalle)
- maksuvelvollisia 16–67 -vuotiaat
- vuonna 2020 maksua ei peritä alle 14 574 euron vuosityötuloista
1,18
Yrittäjien päivärahamaksu
- korotus 0,15 % -yksikköä
- määrätään YEL-työtulosta
1,33
Sairaanhoitomaksua peritään palkka- ja työtuloista v. 20200,68
Sairaanhoitomaksu eläke- ja etuustulosta1,65
Ns. minipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä
- koostuu päivärahamaksusta ja sairaanhoitomaksusta
- voidaan periä erikseen yleensä lähdeveron lisäksi
1,86

 

Verotusarvoja ja ulosottopidätys v. 2020

VerotusarvojaEuroa (senttiä)
VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET
Kilometrikorvaus (senttiä/km)
Käyttöetuauton kilometrikorvaus (senttiä/km)
Kokopäiväraha
Osapäiväraha
Ateriakorvaus
Yömatkaraha
Rajanylitysraha
LUONTOISETUARVOJA
Ravintoedun verotusarvo
Ateriakustannusten vähimmäismäärä (= lounassetelin verotusarvo vähintään)
Ateriakustannusten enimmäismäärä (= lounassetelin nimellisarvo enintään)
Verotusarvo, jos lounassetelin nimellisarvo on euroa
Puhelinetu (matkapuhelin ja kiinteä linja erikseen)
- kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset
ULOSOTTOPIDÄTYKSEN SUOJAOSUUDET
Velallisen suojaosuus (€/päivä)
Suojaosuus velallisen elatusvelvollisen osalta (€/päivä)

Kelan etuuksia v. 2020

Sairausvakuutus ja perhevapaatEuroa
Sairauspäiväraha (vähimmäismäärä)28,94
Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha (vähimmäismäärä)28,94
Erityishoitoraha (vähimmäismäärä)28,94
Joustava hoitoraha, työaika enintään 22,5 h/vko243,58
Joustava hoitoraha, työaika enintään 30 h/vko162,39
Osittainen hoitoraha97,85
Peruspäiväraha (työttömyysturva)33,66

 

Työnantajan maksut v. 2020

Työnantajan maksu%
Työnantajan sairausvakuutusmaksu
- maksetaan, jos työntekijä on 16–67- vuotias
- kaikki työnantajat myös valtio, kunta ja seurakunta
1,34
Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu
TyEL- perusmaksu
- Kun työnantajan palkkasumma on alle 2 086 500 euroa
- Kun palkkasumma yli 2 086 500 euroa ilman asiakashyvitystä, maksutappioalennusta ja suuruusalennusta.
- Myös ns. maksuluokka vaikuttaa suuremmilla työnantajilla maksun suuruuteen.
Työnantajien keskimääräinen kokonaismaksu24,4
Työnantajien keskimääräinen maksu ilman työntekijän maksua16,95
Työttömyysvakuutusmaksu
- 2 125 500 euron palkkasummaan asti
0,45
Työttömyysvakuutusmaksu
- 2 125 500 euron ylittävän palkkasumman osalta
1,70
Työttömyysvakuutusmaksu ns. osaomistajan palkasta0,45
Työnantajien keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksuprosentti1,26
Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin0,7
Ryhmähenkivakuutusmaksu0,07
Työnantajien palkoista maksamat sosiaalivakuutusmaksut keskimäärin yhteensä

 

 

 

Eläke-, työttömyys- ja työtapaturmavakuutuksen raja-arvoja v. 2020

TyEL-VAKUUTUKSEN RAJA-ARVOJA Euroa
TyEL-ansion alaraja kuukaudessa60,57
Tilapäisen työnantajan kuuden kuukauden ansioraja8 676
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan ansaintaraja kuukaudessa (sama kuin takuueläkkeen määrä)792,28
TYÖTULOA KOSKEVIA RAJA-ARVOJAEuroa
YEL-maksu
- alle 53 vuotias ja yli 62 -vuotias yrittäjä
YEL-maksu
- 53 – 62 -vuotiaan yrittäjän maksu
YEL-työtulon ja vakuuttamisvelvollisuuden alaraja (vuodessa)7 958,99
YEL-työtulon yläraja (vuodessa)180 750
Yrittäjän työttömyysturvaan oikeuttava vähimmäistyötulo vuodessa1 090 (€/kk)
13 080 €/v
MUITA RAJA-ARVOJA
Työttömyysvakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja (euroa/vuosi)1 300
Työssäoloehtoon luettavan kokoaikatyön palkkaraja (kuukaudessa)1 236
Työtapaturmavakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja (euroa/vuosi)1 300
Vähimmäisvuosityöansio työtapaturmavakuutuksessa (euroa/vuosi)14 650