Työntekijän maksut v. 2020

Työntekijän maksu%
Työntekijän työeläkemaksu
- jos työntekijä 17–52 -vuotias
7,15
Työntekijän työeläkemaksu
- jos työntekijä 53–62 -vuotias
8,65
Työntekijän työeläkemaksu
- jos työntekijä 63–67-vuotias
7,15
Työntekijän eläkemaksut keskimääräinen maksuosuus7,45
Työttömyysvakuutusmaksu
- peritään, jos työntekijä 17–64 -vuotias
1,25
Ns. osa-omistajan työttömyysvakuutusmaksu0,65
Vakuutetun sairausvakuutusmaksut (sisältyvät ennakonpidätykseen)
Päivärahamaksu (merkitään tiedoksi palkkalaskelmalle)
- maksuvelvollisia 16–67 -vuotiaat
- vuonna 2020 maksua ei peritä alle 14 574 euron vuosityötuloista
1,18
Yrittäjien päivärahamaksu
- korotus 0,15 % -yksikköä
- määrätään YEL-työtulosta
1,33
Sairaanhoitomaksua peritään palkka- ja työtuloista v. 20200,68
Sairaanhoitomaksu eläke- ja etuustulosta1,65
Ns. minipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä
- kun ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on vähintään 14 574 euroa vuodessa.

- peritään yleensä lähdeveron lisäksi
1,86
Ns. minipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä
- kun ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on alle 14 574 euroa vuodessa.
- peritään yleensä lähdeveron lisäksi
0,68

 

Verotusarvoja ja ulosottopidätys v. 2020

VEROTUSARVOJA Euroa (senttiä)
VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET
Kilometrikorvaus (senttiä/km)43
Käyttöetuauton kilometrikorvaus (senttiä/km)10
Kokopäiväraha43
Osapäiväraha20
Ateriakorvaus10,75
Yömatkaraha14
Rajanylitysraha18
LUONTOISETUARVOJA
Ravintoedun verotusarvo6,80
Ateriakustannusten vähimmäismäärä (= lounassetelin verotusarvo vähintään)6,80
Ateriakustannusten enimmäismäärä (= lounassetelin nimellisarvo enintään)10,70
Verotusarvo, jos lounassetelin nimellisarvo on 10,70 euroa8,03
Puhelinetu (matkapuhelin ja kiinteä linja erikseen)
- kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset
20
ULOSOTTOPIDÄTYKSEN SUOJAOSUUDET
Velallisen suojaosuus (€/päivä)22,63
Suojaosuus velallisen elatusvelvollisen osalta (€/päivä)8,12

Kelan etuuksia v. 2020

Sairausvakuutus ja perhevapaatEuroa
Sairauspäiväraha (vähimmäismäärä)28,94
Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha (vähimmäismäärä)28,94
Erityishoitoraha (vähimmäismäärä)28,94
Joustava hoitoraha, työaika enintään 22,5 h/vko243,58
Joustava hoitoraha, työaika enintään 30 h/vko162,39
Osittainen hoitoraha97,85
Peruspäiväraha (työttömyysturva)33,66
Peruspäivärahan määrä kuukausiansiona723,69

 

Työnantajan maksut v. 2020

Työnantajan maksu%
Työnantajan sairausvakuutusmaksu
- maksetaan, jos työntekijä on 16–67- vuotias
- kaikki työnantajat myös valtio, kunta ja seurakunta
1,34
Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu25,30 % ajalla 1.1. - 30.4.
22,7 % ajalla 1.5. - 31.12.
TyEL- perusmaksu
- Kun työnantajan palkkasumma on alle 2 086 500 euroa
- Kun palkkasumma yli 2 086 500 euroa ilman asiakashyvitystä, maksutappioalennusta ja suuruusalennusta.
- Myös ns. maksuluokka vaikuttaa suuremmilla työnantajilla maksun suuruuteen.
25,30 % ajalla 1.1. - 30.4.
22,7 % ajalla 1.5. - 31.12.

Työnantajien keskimääräinen kokonaismaksu
- maksussa on otettu huomioon asiakashyvitykset ja muut alennukset.
24,40 % ajalla 1.1. - 30.4.
21,8 % ajalla 1.5. - 31.12.
Työnantajien keskimääräinen maksu ilman työntekijän maksua16,95 % ajalla 1.1. - 30.4.
14,35 % ajalla 1.5. - 31.12.
Työttömyysvakuutusmaksu
- 2 125 500 euron palkkasummaan asti
0,45
Työttömyysvakuutusmaksu
- 2 125 500 euron ylittävän palkkasumman osalta
1,70
Työttömyysvakuutusmaksu ns. osaomistajan palkasta0,45
Työnantajien keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksuprosentti1,26
Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin0,70
Ryhmähenkivakuutusmaksu0,07
Työnantajien keskimääräinen kustannusosuus sosiaalivakuutusmaksuista 20,32

 

 

 

Eläke-, työttömyys- ja työtapaturmavakuutuksen raja-arvoja v. 2020

TyEL-VAKUUTUKSEN RAJA-ARVOJA Euroa
TyEL-ansion alaraja kuukaudessa60,57
Tilapäisen työnantajan kuuden kuukauden ansioraja8 676
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan ansaintaraja kuukaudessa (sama kuin takuueläkkeen määrä)834,52
TYÖTULOA KOSKEVIA RAJA-ARVOJAEuroa
YEL-maksu
- alle 53 vuotias ja yli 62 -vuotias yrittäjä
24,10
YEL-maksu
- 53 – 62 -vuotiaan yrittäjän maksu
25,60
YEL-työtulon ja vakuuttamisvelvollisuuden alaraja (vuodessa)7 958,99
YEL-työtulon yläraja (vuodessa)180 750
Yrittäjän työttömyysturvaan oikeuttava vähimmäistyötulo vuodessa1 089,67 (€/kk)
13 076 €/v
MUITA RAJA-ARVOJA
Työttömyysvakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja (euroa/vuosi)1 300
Työssäoloehtoon luettavan kokoaikatyön palkkaraja (kuukaudessa)1 236
Työtapaturmavakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja (euroa/vuosi)1 300
Vähimmäisvuosityöansio työtapaturmavakuutuksessa (euroa/vuosi)14 650