TYÖNTEKIJÄN MAKSUTMaksuprosentti
Työntekijän työeläkemaksu, jos työntekijä 17–52 -vuotias6,15
Työntekijän työeläkemaksu, jos työntekijä 53–62 -vuotias7,65
Työntekijän työeläkemaksu, jos työntekijä 63–67-vuotias6,15
Työttömyysvakuutusmaksu
- peritään, jos työntekijä 17–64 -vuotias
1,60
Ns. osa-omistajan työttömyysvakuutusmaksu0,70
Vakuutetun sairausvakuutusmaksut (sisältyvät ennakonpidätykseen)
Päivärahamaksu (merkitään tiedoksi palkkalaskelmalle)
- maksuvelvollisia 16–67 -vuotiaat
- peritään v. 2017, kun palkka tai työtulo on yli 14 000 euroa
- maksua ei peritä alle 14 000 euron tuloista
1,58
Ns. minipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä
- koostuu päivärahamaksusta ja sairaanhoitomaksusta
- voidaan periä erikseen yleensä lähdeveron lisäksi
1,58
Yrittäjien päivärahamaksu
- korotus 0,06 % -yksikköä
1,64
Sairaanhoitomaksua ei peritä palkka- ja työtuloista v. 20170,00
Sairaanhoitomaksu eläke- ja etuustulosta1,45

Työnantajan maksut v. 2017

Työnantajan maksuProsenttia
Työnantajan sairausvakuutusmaksu
- maksetaan, jos työntekijä on 16–67- vuotias
- kaikki työnantajat myös valtio, kunta ja seurakunta
1,08
TyEL- perusmaksu ilman asiakashyvitystä ja muita alennuksia25,10
Työnantajien keskimääräinen kokonaismaksu24,40
Työnantajien keskimääräinen maksu (ilman työntekijän maksua)17,95
Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu25,10
Työttömyysvakuutusmaksu 2 059 500 euron palkkasummaan asti0,80
Työttömyysvakuutusmaksu 2 059 500 euron ylittävän palkkasumman osalta3,30
Työttömyysvakuutusmaksu ns. osaomistajan palkasta0,80
Työnantajien keskimääräinen maksuprosentti2,41
Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin0,80
Ryhmähenkivakuutusmaksu0,07
Työnantajien palkoista maksamat sosiaalivakuutusmaksut keskimäärin yhteensä22,31

Eläkevakuutuksen raja-arvoja v. 2017

TyEL-VAKUUTUKSEN RAJA-ARVOJA Euroa
TyEL-ansion alaraja kuukaudessa58,19
Tilapäisen työnantajan kuuden kuukauden ansioraja8 334
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan ansaintaraja kuukaudessa 737,45
YEL-TYÖTULOA KOSKEVIA RAJA-ARVOJAEuroa
YEL-maksu (53 – 62 -vuotiaan yrittäjän maksu suluissa)24,10 (25,60)
YEL-työtulon ja vakuuttamisvelvollisuuden alaraja (vuodessa)7 645,25
YEL-työtulon yläraja (vuodessa)173 625
Yrittäjän työttömyysturvaan oikeuttava vähimmäistyötulo vuodessa12 564 (1 047 €/kk)

Verotusarvoja v. 2017

VerotusarvojaEuroa (senttiä)
Verovapaat matkakustannusten korvaukset
Kilometrikorvaus (senttiä/km)41
Käyttöetuauton kilometrikorvaus (senttiä/km)10
Kokopäiväraha41
Osapäiväraha19
Ateriakorvaus10,25
Yömatkaraha12
Rajanylitysraha18
Luontoisetuarvoja
Ravintoedun verotusarvo6,40
Ateriakustannusten vähimmäismäärä (= lounassetelin verotusarvo vähintään)6,40
Ateriakustannusten enimmäismäärä (= lounassetelin nimellisarvo enintään)10,30
Verotusarvo, jos lounassetelin nimellisarvo 10,30 euroa7,73
Puhelinetu (matkapuhelin ja kiinteä linja erikseen)
- kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset
20
ULOSOTTOPIDÄTYKSEN SUOJAOSUUDET
Velallisen suojaosuus (€/päivä)22,41
Suojaosuus velallisen elatusvelvollisen osalta (€/päivä)8,04

Sairausvakuutus ja työttömyysturva v. 2017

Sairausvakuutus ja perhevapaatEuroa
Sairauspäiväraha (vähimmäismäärä)23,73
Vanhempainpäiväraha (vähimmäismäärä)23,73
Erityishoitoraha (vähimmäismäärä)23,73
Joustava hoitoraha, työaika enintään 22,5 h/vko241,19
Joustava hoitoraha, työaika enintään 30 h/vko160,80
Osittainen hoitoraha96,89
TYÖTTÖMÄN PERUSTURVAEuroa
Peruspäiväraha32,40
Peruspäiväraha kuukaudessa keskimäärin (= 21,5 x 32,40)696,60
Työmarkkinatuki32,40
Korotusosa4,74
Lapsikorotus yhdestä lapsesta5,23
Lapsikorotus kahdesta lapsesta yhteensä7,68
Lapsikorotus vähintään kolmesta lapsesta yhteensä9,90
Työssäoloehdon täyttävä työ, palkkaraja kuukaudessa1187,00

Portaikkoverokortti v. 2017

Portaikkoverokortti 2017VeroprosenttiTulorajat
Ensimmäinen tuloraja (yleensä 0 %) 010 300 euron tulosta
Toinen tulorajaHenkilökohtainen prosentti10 300 euron ylittävästä tulosta 17 650 euroon saakka
Kolmas tuloraja (vakioprosentti)4017 650 euron ylittävästä tulosta