Työntekijän maksut v. 2019

Työntekijän maksu%
Työntekijän työeläkemaksu
- jos työntekijä 17–52 -vuotias
6,75
Työntekijän työeläkemaksu
- jos työntekijä 53–62 -vuotias
8,25
Työntekijän työeläkemaksu
- jos työntekijä 63–67-vuotias
6,75
Työntekijän eläkemaksut keskimääräinen maksuosuus7,05
Työttömyysvakuutusmaksu
- peritään, jos työntekijä 17–64 -vuotias
1,50
Ns. osa-omistajan työttömyysvakuutusmaksu0,78
Vakuutetun sairausvakuutusmaksut (sisältyvät ennakonpidätykseen)
Päivärahamaksu (merkitään tiedoksi palkkalaskelmalle)
- maksuvelvollisia 16–67 -vuotiaat
- vuonna 2019 maksua ei peritä alle 14 282 euron vuosityötuloista
1,54
Yrittäjien päivärahamaksu
- korotus 0,23, % -yksikköä
1,77
Sairaanhoitomaksua ei peritä palkka- ja työtuloista v. 20190,00
Sairaanhoitomaksu eläke- ja etuustulosta1,61
Ns. minipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä
- koostuu päivärahamaksusta ja sairaanhoitomaksusta
- voidaan periä erikseen yleensä lähdeveron lisäksi
1,54

 

Verotusarvoja ja ulosottopidätys v. 2019

VerotusarvojaEuroa (senttiä)
VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET
Kilometrikorvaus (senttiä/km)43
Käyttöetuauton kilometrikorvaus (senttiä/km)10
Kokopäiväraha42
Osapäiväraha19
Ateriakorvaus10,50
Yömatkaraha13
Rajanylitysraha18
LUONTOISETUARVOJA
Ravintoedun verotusarvo6,60
Ateriakustannusten vähimmäismäärä (= lounassetelin verotusarvo vähintään)6,60
Ateriakustannusten enimmäismäärä (= lounassetelin nimellisarvo enintään)10,50
Verotusarvo, jos lounassetelin nimellisarvo on 10,50 euroa7,88
Puhelinetu (matkapuhelin ja kiinteä linja erikseen)
- kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset
20
ULOSOTTOPIDÄTYKSEN SUOJAOSUUDET
Velallisen suojaosuus (€/päivä)22,41
Suojaosuus velallisen elatusvelvollisen osalta (€/päivä)8,04

Kelan etuuksia v. 2019

Sairausvakuutus ja perhevapaatEuroa
Sairauspäiväraha (vähimmäismäärä)27,86
Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha (vähimmäismäärä)27,86
Erityishoitoraha (vähimmäismäärä)27,86
Joustava hoitoraha, työaika enintään 22,5 h/vko241,19
Joustava hoitoraha, työaika enintään 30 h/vko160,80
Osittainen hoitoraha96,89

 

Työnantajan maksut v. 2019

Työnantajan maksu%
Työnantajan sairausvakuutusmaksu
- maksetaan, jos työntekijä on 16–67- vuotias
- kaikki työnantajat myös valtio, kunta ja seurakunta
0,77
Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu25,2
TyEL- perusmaksu
- Kun työnantajan palkkasumma on alle 2 083 500 euroa
- Kun palkkasumma yli 2 083 500 euroa ilman asiakashyvitystä, maksutappioalennusta ja suuruusalennusta.
- Myös ns. maksuluokka vaikuttaa suuremmilla työnantajilla maksun suuruuteen.
25,2
Työnantajien keskimääräinen kokonaismaksu24,4
Työnantajien keskimääräinen maksu ilman työntekijän maksua17,35
Työttömyysvakuutusmaksu
- 2 086 500 euron palkkasummaan asti
0,5
Työttömyysvakuutusmaksu
- 2 086 500 euron ylittävän palkkasumman osalta
2,05
Työttömyysvakuutusmaksu ns. osaomistajan palkasta0,50
Työnantajien keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksuprosentti1,50
Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin0,8
Ryhmähenkivakuutusmaksu0,07
Työnantajien palkoista maksamat sosiaalivakuutusmaksut keskimäärin yhteensä20,49

 

 

 

Eläke-, työttömyys- ja työtapaturmavakuutuksen raja-arvoja v. 2019

TyEL-VAKUUTUKSEN RAJA-ARVOJA Euroa
TyEL-ansion alaraja kuukaudessa59,36
Tilapäisen työnantajan kuuden kuukauden ansioraja8 502
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan ansaintaraja kuukaudessa (sama kuin takuueläkkeen määrä)784,52
YEL-TYÖTULOA KOSKEVIA RAJA-ARVOJAEuroa
YEL-maksu
- alle 53 vuotias ja yli 62 -vuotias yrittäjä
24,10
YEL-maksu
- 53 – 62 -vuotiaan yrittäjän maksu
25,60
YEL-työtulon ja vakuuttamisvelvollisuuden alaraja (vuodessa) 7 799,37
YEL-työtulon yläraja (vuodessa) 177 125
Yrittäjän työttömyysturvaan oikeuttava vähimmäistyötulo vuodessa1 068 (€/kk)
12 816 €/v
Työttömyysvakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja (euroa/vuosi)1 300
Työtapaturmavakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja (euroa/vuosi)1 300
Vähimmäisvuosityöansio työtapaturmavakuutuksessa (euroa/vuosi)13 050