Työntekijän maksut v. 2022

Työntekijän maksu%
Työntekijän työeläkemaksu
- jos työntekijä 17–52 -vuotias
7,15
Työntekijän työeläkemaksu
- jos työntekijä 53–62 -vuotias
8,65
Työntekijän työeläkemaksu
- jos työntekijä 63–67-vuotias
7,15
Työntekijöiden keskimääräinen maksuosuus7,45
Työttömyysvakuutusmaksu
- peritään ajalla 1.1. - 31.7.2022, jos työntekijä 17–64 -vuotias
- peritään 1.8.2022 alkaen, jos työntekijä 18 -vuotias (syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta)
1,50
Ns. osa-omistajan työttömyysvakuutusmaksu0,74
Vakuutetun sairausvakuutusmaksut (sisältyvät ennakonpidätykseen)
Päivärahamaksu (merkitään tiedoksi palkkalaskelmalle)
- maksuvelvollisia 16–67 -vuotiaat
- vuonna 2022 maksua ei peritä alle 15 128 euron vuosityötuloista
1,18
Yrittäjien päivärahamaksu
- korotus 0,14 % -yksikköä
- määrätään YEL-työtulosta
1,32
Sairaanhoitomaksua peritään palkka- ja työtuloista0,53
Sairaanhoitomaksu eläke- ja etuustulosta1,50
Yhteensä (kun kaikki maksut peritään ja maksetaan)10,36
(11,86, kun henkilö 53–62 v.)
Ns. minipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä
- kun ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on vähintään 15 128 euroa vuodessa.
- peritään yleensä lähdeveron lisäksi
1,71
Ns. minipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä
- kun ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on alle 15 128 euroa vuodessa.
- peritään yleensä lähdeveron lisäksi
0,53

Verotusarvoja ja ulosottopidätys v. 2022

VEROTUSARVOJA Euroa (senttiä)
VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET
Kilometrikorvaus (senttiä/km)46
Käyttöetuauton kilometrikorvaus (senttiä/km)10
Kokopäiväraha (euroa)45
Osapäiväraha (euroa)20
Ateriakorvaus (euroa)11,25
Yömatkaraha (euroa)13
Rajanylitysraha (euroa)18
LUONTOISETUARVOJA
Ravintoedun verotusarvo7,15
Ateriakustannusten vähimmäismäärä (= lounassetelin verotusarvo vähintään)7,15
Ateriakustannusten enimmäismäärä (= lounassetelin nimellisarvo enintään)11,30
Verotusarvo, jos lounassetelin nimellisarvo on 11,30 euroa8,48
Puhelinetu (matkapuhelin ja kiinteä linja erikseen)
- kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset
20
ULOSOTTOPIDÄTYKSEN SUOJAOSUUDET
Velallisen suojaosuus (€/päivä)
23,20
Suojaosuus velallisen elatusvelvollisen osalta (€/päivä) 8,34

Kelan etuuksia v. 2022

Sairausvakuutus ja perhevapaatEuroa
Sairauspäiväraha (vähimmäismäärä)29,67
Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha (vähimmäismäärä)29,67
Erityishoitoraha (vähimmäismäärä)29,67
Joustava hoitoraha, työaika enintään 22,5 h/vko249,70
Joustava hoitoraha, työaika enintään 30 h/vko166,46
Osittainen hoitoraha100,30
Peruspäiväraha (työttömyysturva)34,50
Peruspäivärahan määrä kuukausiansiona (= 21,5 x 34,5)741,75

 

 

Työnantajan maksut v. 2022

Työnantajan maksu%
Työnantajan sairausvakuutusmaksu
- maksetaan, jos työntekijä on 16–67- vuotias
- kaikki työnantajat myös valtio, kunta ja seurakunta
1,34
Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu25,85
TyEL- perusmaksu
- Kun työnantajan palkkasumma oli alle 2 169 000 euroa vuonna 2020
- Kun palkkasumma oli yli 2 169 000 euroa ilman asiakashyvitystä, maksutappioalennusta ja suuruusalennusta.
- Myös ns. maksuluokka ja sen alennukset vaikuttavat suuremmilla työnantajilla maksun suuruuteen.
25,85
Työnantajien keskimääräinen kokonaismaksu
- maksussa on otettu huomioon asiakashyvitykset ja muut alennukset.
24,85
Työnantajien keskimääräinen maksu ilman työntekijän maksua17,40
Työttömyysvakuutusmaksu
- 2 197 500 euron palkkasummaan asti
0,50
Työttömyysvakuutusmaksu
- 2 197 500 euron ylittävän palkkasumman osalta
2,05
Työttömyysvakuutusmaksu ns. osaomistajan palkasta0,50
Työnantajien keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksuprosentti1,51
Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin0,70
Ryhmähenkivakuutusmaksu keskimäärin 0,06
Yksityissektorin keskimääräiset sosiaalivakuutusmaksut yhteensä20,26

Eläke-, työttömyys- ja työtapaturmavakuutuksen raja-arvoja v. 2022

TyEL-VAKUUTUKSEN RAJA-ARVOJA Euroa
TyEL-ansion alaraja kuukaudessa62,88
Tilapäisen työnantajan kuuden kuukauden ansioraja9 006,00
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan ansaintaraja kuukaudessa (sama kuin takuueläkkeen määrä)855,48
TYÖTULOA KOSKEVIA RAJA-ARVOJAEuroa
YEL-maksu
- alle 53 vuotias ja yli 62 -vuotias yrittäjä
24,10
YEL-maksu
- 53 – 62 -vuotiaan yrittäjän maksu
25,60
YEL-työtulon ja vakuuttamisvelvollisuuden alaraja (€ vuodessa)8 261,71
YEL-työtulon yläraja (€ vuodessa)187 625
Yrittäjän työttömyysturvaan oikeuttava vähimmäistyötulo vuodessa1 131,12 (€/kk)
13 573 €/v
MUITA RAJA-ARVOJA
Työttömyysvakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja (euroa/vuosi)1 300
Työssäoloehtoon luettavan kokoaikatyön palkkaraja (kuukaudessa)1 283
Työtapaturmavakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja (euroa/vuosi)1 300
Vähimmäisvuosityöansio työtapaturmavakuutuksessa (euroa/vuosi)15 210