Työntekijän maksut v. 2022

Työntekijän maksu%
Työntekijän työeläkemaksu
- jos työntekijä 17–52 -vuotias
7,15
Työntekijän työeläkemaksu
- jos työntekijä 53–62 -vuotias
8,65
Työntekijän työeläkemaksu
- jos työntekijä 63–67-vuotias
7,15
Työntekijöiden keskimääräinen maksuosuus7,45
Työttömyysvakuutusmaksu
- peritään 31.7.2022 asti, jos työntekijä 17–64 -vuotias
- peritään 1.8.2022 alkaen, jos työntekijä 18–64 -vuotias
1,50
Ns. osa-omistajan työttömyysvakuutusmaksu0,74
Vakuutetun sairausvakuutusmaksut (sisältyvät ennakonpidätykseen)
Päivärahamaksu (merkitään tiedoksi palkkalaskelmalle)
- maksuvelvollisia 16–67 -vuotiaat
- vuonna 2022 maksua ei peritä alle 15 128 euron vuosityötuloista
1,18
Yrittäjien päivärahamaksu
- korotus 0,14 % -yksikköä
- määrätään YEL-työtulosta
1,32
Sairaanhoitomaksua peritään palkka- ja työtuloista0,53
Sairaanhoitomaksu eläke- ja etuustulosta1,50
Yhteensä (kun kaikki maksut peritään ja maksetaan)10,36
(11,86, kun henkilö 53–62 v.)
Ns. minipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä
- kun ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on vähintään 15 128 euroa vuodessa.
- peritään yleensä lähdeveron lisäksi
1,71
Ns. minipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä
- kun ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on alle 15 128 euroa vuodessa.
- peritään yleensä lähdeveron lisäksi
0,53

Verotusarvoja ja ulosottopidätys v. 2022

VEROTUSARVOJA Euroa (senttiä)
VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET
Kilometrikorvaus (senttiä/km)46
Käyttöetuauton kilometrikorvaus (senttiä/km)10
Kokopäiväraha (euroa)45
Osapäiväraha (euroa)20
Ateriakorvaus (euroa)11,25
Yömatkaraha (euroa)13
Rajanylitysraha (euroa)18
LUONTOISETUARVOJA
Ravintoedun verotusarvo7,15
Ateriakustannusten vähimmäismäärä (= lounassetelin verotusarvo vähintään)7,15
Ateriakustannusten enimmäismäärä (= lounassetelin nimellisarvo enintään)11,30
Verotusarvo, jos lounassetelin nimellisarvo on 11,30 euroa8,48
Puhelinetu (matkapuhelin ja kiinteä linja erikseen)
- kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset
20
ULOSOTTOPIDÄTYKSEN SUOJAOSUUDET
Velallisen suojaosuus (€/päivä)
23,20
Suojaosuus velallisen elatusvelvollisen osalta (€/päivä) 8,34

Kelan etuuksia v. 2022

Sairausvakuutus ja perhevapaatEuroa
Sairauspäivärahan vähimmäismäärä (31.7. asti)29,67
Sairauspäivärahan vähimmäismäärä (1.8. alkaen)30,71
Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahanvähimmäismäärä (31.7. asti)29,67
Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan vähimmäismäärä (1.8. alkaen)30,71
Erityishoitorahan vähimmäismäärä (31.7. asti)29,67
Erityishoitorahan vähimmäismäärä (1.8. alkaen)30,71
Joustava hoitoraha, työaika enintään 22,5 h/vko (31.7. asti)249,70
Joustava hoitoraha, työaika enintään 22,5 h/vko, (1.8. alkaen)258,50
Joustava hoitoraha, työaika enintään 30 h/vko (31.7. asti)166,46
Joustava hoitoraha, työaika enintään 30 h/vko, (1.8. alkaen)172,33
Osittainen hoitoraha (31.7. asti)100,30
Osittainen hoitoraha, (1.8. alkaen)103,84
Peruspäiväraha (työttömyysturva, 31.7. asti)34,50
Peruspäiväraha (työttömyysturva, 1.8. alkaen)35,72
Peruspäivärahan määrä kuukausiansiona (= 21,5 x 34,5) (31.7. asti)741,75
Peruspäivärahan määrä kuukausiansiona (= 21,5 x 35,72) (1.8. alkaen)767,98

 

 

Työnantajan maksut v. 2022

Työnantajan maksu%
Työnantajan sairausvakuutusmaksu
- maksetaan, jos työntekijä on 16–67- vuotias
- kaikki työnantajat myös valtio, kunta ja seurakunta
1,34
Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu25,85
TyEL- perusmaksu
- Kun työnantajan palkkasumma oli alle 2 169 000 euroa vuonna 2020
- Kun palkkasumma oli yli 2 169 000 euroa ilman asiakashyvitystä, maksutappioalennusta ja suuruusalennusta.
- Myös ns. maksuluokka ja sen alennukset vaikuttavat suuremmilla työnantajilla maksun suuruuteen.
25,85
Työnantajien keskimääräinen kokonaismaksu
- maksussa on otettu huomioon asiakashyvitykset ja muut alennukset.
24,85
Työnantajien keskimääräinen maksu ilman työntekijän maksua17,40
Työttömyysvakuutusmaksu
- 2 197 500 euron palkkasummaan asti
0,50
Työttömyysvakuutusmaksu
- 2 197 500 euron ylittävän palkkasumman osalta
2,05
Työttömyysvakuutusmaksu ns. osaomistajan palkasta0,50
Työnantajien keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksuprosentti1,51
Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin0,70
Ryhmähenkivakuutusmaksu keskimäärin 0,06
Yksityissektorin keskimääräiset sosiaalivakuutusmaksut yhteensä20,26

Eläke-, työttömyys- ja työtapaturmavakuutuksen raja-arvoja v. 2022

TyEL-VAKUUTUKSEN RAJA-ARVOJA Euroa
TyEL-ansion alaraja kuukaudessa62,88
Tilapäisen työnantajan kuuden kuukauden ansioraja9 006,00
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan ansaintaraja kuukaudessa 31.7. asti (sama kuin takuueläkkeen määrä)855,48
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan ansaintaraja kuukaudessa 1.8. alkaen (sama kuin takuueläkkeen määrä)885,63
TYÖTULOA KOSKEVIA RAJA-ARVOJAEuroa
YEL-maksu
- alle 53 vuotias ja yli 62 -vuotias yrittäjä
24,10
YEL-maksu
- 53 – 62 -vuotiaan yrittäjän maksu
25,60
YEL-työtulon ja vakuuttamisvelvollisuuden alaraja (€ vuodessa)8 261,71
YEL-työtulon yläraja (€ vuodessa)187 625
Yrittäjän työttömyysturvaan oikeuttava vähimmäistyötulo vuodessa1 131,12 (€/kk)
13 573 €/v
MUITA RAJA-ARVOJA
Työttömyysvakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja (euroa/vuosi)1 300
Työssäoloehtoon luettavan kokoaikatyön palkkaraja (kuukaudessa)1 283
Työtapaturmavakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja (euroa/vuosi)1 300
Vähimmäisvuosityöansio työtapaturmavakuutuksessa (euroa/vuosi)15 210